Rycina z dzieła Marcina Franciszka Wobe "Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus ... " wydanego w Nieświeżu w 1753 roku  (tablica nr 83).