Fotografia Karola Beyera wykonana po 27.02.1861 r.