Fotografia Karola Beyera wykonana w latach  1861-1863.