Portret Stanisława Karskiego (autor:  Karol, Beyer)