Obraz nieznanego autora z lat 1730-1737. Znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.