Obraz olejny z 1785 roku z kolekcji Muzeum Pałacu Krola Jana III w Wilanowie.  (http://www.wilanow-palac.pl/galeria/133/0/foto/0