Fotografia wykonana przed grudniem 1898 roku w zakładzie fotograficznym "Conrad". Na odbitce  widoczna  odręczna dedykacja dla Aleksandra Rajchmana z  15 kwietnia 1899 roku.