Fotografia wykonana w ostatnich latach życia portretowanego.