Obraz olejny nieznanego malarza polskiego, namalowany przed 1649 rokiem. Znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Żródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (fot. Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).