Obraz olejny z końca XVIII wieku nieznango malarza polskiego.