Rycina z publikacji Gwiazdy myśli polskiej : 36 portretów rysowanych przez Wł. Barwickiego. Z. 1. wydanej w  1917 r. w Lublinie.