Fotografia wykonana przez Karola Beyera w latach 1857-1860.