Fotografia Stanisława Bizańskiego wykonana przed 1890 rokiem.