Obraz z 1890 roku. 

Źródło kopii cyfrowej:  http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Stanislaw_Tarnowski.jpg