Fotografia z początku XX wieku. Własność Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.