Fotografia Stanisława Bizańskiego wykonana w 1887 roku.