Fotografia wykonana w Krakowie. Własność Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie.