Obraz olejny z 1659 roku. Znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk)