Obraz olejny anonimowego autora namalowany przed 1839 rokiem.  Własność Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).