Obraz olejny z początku XIX wieku nieznanego malarza polskiego.