Obraz olejny z 2. poł. XVIII wieku nieznaego malarza polskiego.