Obraz olejny z XIX wieku nieznanego malarza polskiego.