Obraz olejny z około 1790 roku przypisywany Józefowi Faworskiemu.