Drzeworyt według wzoru Juliusza Kossaka, opublikowany w 1879 roku w piśmie "Kłosy", nr 715 s. 176.