Drzeworyt Jana Styfiego z drugiej połowy XIX  wieku.