Obraz zaginął podczas II wojny światowej i jest poszukiwany przez Wydział Strat Wojennych MInisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Żródło: kolekcje.mkidn.gov.pl.