Jedna z grafik z publikacji "Silva rerum z teki Artura Grottgera: orygniały w posiadaniu Wandy Młodnickiej", wydanej przed 1880 rokiem we Lwowie przez F.H. Richtera.