Obraz olejny z 1893 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie