Obraz z około 1500 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Objektdatenbank des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig.