Obraz olejny Józefa Faworskiego namalowany w 1792 roku.