Obraz olejny z drugiej dekady XVI wieku z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.