Obraz olejny nieznanego autora namalowany po 1759 roku.  Portret jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie i znajduje się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. 

Źródło kopii cyfrowej: MNK.pl.