Fotografia wykonana w Krakowie około 1885 roku przez Stanisława Bizańskiego.