Obraz olejny z 1877 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gottlieb_M/Images/Wladyslaw_Tarnowski.jpg.