Obraz olejny z 1596 roku. Znajduje się w klasztorze klarysek Descalzas Reales w Madrycie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.