Drzeworyt  z 1890 roku, opublikowany w piśmie "Kłosy", nr 1283, s. 65.