Rysunek z około 1888 roku według wzoru Antoniego Brodowskiego.