Obraz olejny z pierwszej tercji XIX wieku, znajdujący się w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Żródło kopii cyfrowej:  Wikimedia Commons.