Fotografia z około 1905 roku rysunku wykonanego według obrazu olejnego z kościoła św. Marka w Warężu. Obraz w 1951 r. przeniesiono do kościoła filialnego św. Jana Ewangelisty w Sulimowie, obecnie w Muzeum Kresów w Lubaczowie.