Miniatura z około 1815 roku. Być może przedstawia ona profesora Heinricha Bojanusa.