Fotografia Walerego Rzewuskiego wykonana w Krakowie 27.01.1865 r.  Na zdjęciu widoczni są od lewej: malarz i rysownik Artur Grottger (1837-1867), historyk i poeta Józef Szujski (1835-1883), malarz Feliks Szynalewski (1825-1892), poeta i publicysta Jan Kanty Turski (1833-1870), muzyk Kazimierz Hofman (1842-1911), malarz Józef Jaroszyński (1835-1900), komediopisarz i publicysta Michał Bałucki (1837-1901), literat i historyk literatury Adam Bełcikowski (1839-1909), malarz Jan Matejko (1838–1893), literat i publicysta Edward Lubowski (1837–1923), malarz Florian Cynk (1838–1912), dramaturg i wydawca Władysław Ludwik Anczyc (1823–1883), fotograf Walery Rzewuski (1837–1888), malarz Aleksander Kotsis (1836–1877), rzeźbiarz Walery Gadomski (1833–1911), aktor Józef Henryk Szymański (1839–1885), Fr. Mokrzycki (którego profesja pozostaje nieustalona), rzeźbiarz Parys Filippi (1836–1874), rzeźbiarz Franciszek Michał Wyspiański (1837–1901), ichtiolog Aleksander Gostkowski (1839–1892).