Od lewej siedzą: organizator wystawy z ramienia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Władysław Hulewicz, fotograf Marcin Olszyński (1829-1904), fotograf Konrad Brandel (1838-1920), literat Marcin Gawalewicz (1852-1910). Od lewej stoją: malarz Tadeusz Jaroszyński (1863-1917), fotograf Walerian Twardzicki (1837-1902), malarz Kazimierz Alchimowicz (1840-1916).  

Fotografia wykonana przez zakład Jana Mieczkowskiego.