Odbitka graficzna z 1604 roku wydana w czeskiej Pradze.