Obraz olejny z około 1557 roku. Znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.