Drzeworyt według wzoru Macieja Schillinga opublikowany w 1844 roku w  "Niezapominajki Noworocznik" s. 55.