Pod portretem cesarza Karola IV pokazano wizerunki jego czterech żon, w tym Elżbiety, wnuczki króla Polski Kazimierza Wielkiego. 

Akwaforta francuska wykonana przed 1718 rokiem.