Rycina 41 z dzieła Majera Bałabana "Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868", tom II, wydanego w 1936 roku w Krakowie przez Towarzystwo "Nadzieja". 

Źródło kopii cyfrowej: www.dbc.wroc.pl.