Ilustracja z książki wydanej w 1914 roku w Warszawie.