Poseł Antoni Snopczyński (trzeci z lewej) w towarzystwie inwalidów wojennych z Poznania.

Fotografia wykonana przez zakład Foto "Espress" z Poznania.