Członkowie gabinetu. Widoczny m.in. minister skarbu Władysław Grabski (drugi z lewej).

Autor fotografii: Marian Fuks.